Ab ovo - nasza misja

Misją Ab ovo jest oferowanie usług w zakresie opieki domowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

opieka nad osobami starszymiWiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż możne uzyskać pomoc w codziennych czynnościach życiowych, takich jak:

- robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, higiena osobista,
- załatwianie spraw urzędowych, zapewnienie towarzystwa,
- usługi pielęgnacyjne (świadczone przez pielęgniarki),
- rehabilitacja ruchowa i pedagogiczno-psychiczna,
- pomoc logopedyczna.


Nasza firma powstała z myślą o osobach, które potrzebują takiej właśnie formy pomocy i działa na podstawie umowy zawartej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Mając na uwadze fakt, że usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne mimo że tak niezbędne, mogą wydawać się niedostępne dla niektórych osób, które przy skromnej rencie lub emeryturze muszą liczyć się z każdym wydatkiem, a często przecież wydatki na same lekarstwa pochłaniają znaczną część miesięcznych dochodów, pragniemy zapewnić Państwu pomoc, która ułatwi codzienne życie.

Oferta Ab ovo jest skierowana do osób, które z racji wieku, przewlekłej choroby czy ograniczonej sprawności fizycznej nie są w stanie samodzielnie zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych.

Dofinansowanie do wyżej opisanych usług opiekuńczych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach. Jego wysokość uzależniona jest od dochodów w gospodarstwie domowym, a w przypadku osób o najniższych dochodach dofinansowanie jest stuprocentowe.